Aktualna wersja dokumentacji jest dostępna tutaj: start.espago.com

 • 2019

  • Październik 2019

   Dodanie nowych kodów odrzuceń issuer_response_code E4 i E5, oraz aktualizacja opisu E3. Wszystkie te trzy kody są uszczegółowieniem odrzuceń na etapie 3D-Secure (dotychczas istniał jeden, zbiorczy E3).

   Utworzenie i reorganizacja nowej dokumentacji bramki Espago pod adresem https://start.espago.com 

  • Sierpień 2019

   Dodanie do płatności parametru Card on file (cof = storing, recurring, instalment, unscheduled i inne), oznaczającego różne płatności związane z subskrypcjami i płatnościami wielokrotnymi:

   • Parametr "cof=storing" dodany do płatności z 3D-Secure umożliwia zapisanie profilu klienta po tej płatności (nie potrzeba osobnego zapytania tworzącego profil klienta).
   • Dla zachowania kompatybilności wstecz, od sierpnia 2019r domyślnie wszystkie płatności z parametrem "recurring=true" mają w Espago ustawiany automatycznie "cof=recurring" (Sprzedawca może nadpisać ten parametr podając w zapytaniu inną wartość parametru cof).

    

   Zmiana wytycznych związanych z zabezpieczeniem 3D-Secure (zmiany związane z PSD2 i przygotowaniem do 3D-Secure v2.0.0)

   • każda płatność pojedyncza powinna być realizowana z zabezpieczeniem 3D-Secure,
   • każda subskrypcja powinna zostać rozpoczęta lub poprzedzona płatnością z 3D-Secure,
   • każda płatność przy użyciu profilu klienta (w ramach subskrypcji, one-click, na żądanie sprzedawcy) powinna być oznaczona odpowiednim parametrem COF (card on file). 

    

   Uwaga dotycząca siłowni i integratorów obsługujących siłownie:

   • sprawdzenie 3D-Secure przed uruchomieniem cyklicznych opłat wymaga zmiany sposobu zapisywania karty gdy klient zapisuje się w lokalu siłowni. Potwierdzenie 3D-Secure może wymagać od niektórych posiadaczy kart np. PKO zalogowania się do banku (i podania SMS'a), stąd sugerowanym rozwiązaniem jest aby ten element był wykonywany na urządzeniu klienta.
   • Proponowanym rozwiązaniem jest przesłanie klientowi (np. mailem, lub wyświetlenie w recepcji jako QR-kod) linku, pod którym klient dokończy dodwanie karty i przejdzie weryfikację 3DS.
   • W przypadku klientów rejestrujących się (lub aktualizujących dane karty) przez stronę internetową powyższy problem nie występuje, klient po prostu powinien być przekierowany na proces 3D-Secure w przeglądarce.
  • Maj 2019

   Wprowadzenie 22 maja 2019r.  w środowisku produkcyjnym (secure) zmian dotyczących długości parametrów ID. Zmiany dotyczą tylko nowo tworzonych obiektów.

   • Zmiana początkowych znaków w parametrze ID transakcji z "tn_" na "tr_". Długość ID transakcji pozostanie 12 znaków (tr_xxxxxxxxx). https://developers.espago.com/v3#320-znaczenie-parametru-id-transakcji
   • Zwiększenie długości z 18 do 20 znaków wszystkich (poza ID transakcji) nowych parametrów ID:
    • ID płatności (pay_xxxxxxxxxxxxxxxx)
    • ID klientów (cli_xxxxxxxxxxxxxxxx)
    • ID tokenów i tokenów CVV
    • ID planów i subskrypcji
    • ID invoice i invoce item (faktury - elementy subskrypcji)
   • Zwiększenie z 12 do 14 długość parametrów ID nowych serwisów.
  • Kwiecień 2019

   Wprowadzenie w środowisku testowym (sandbox) zmian, które wejdą na serwer produkcyjny od 22 maja 2019r (opisane w sekcji "Maj 2019"). Zmiany dotyczą tylko nowo tworzonych obiektów.​

   Dodanie kodu issuer_response_code 15 (wydawca karty nie odnaleziony/testowa karta) dla języka PL i EN w pliku SQL w dziale Do pobrania.

 • 2018

  • Październik 2018

   Dodanie dwuetapowego uwierzytelnienia w panelu Sprzedawcy.

   Dodanie wysyłania informacji zwrotnych (back_request) przy zwrocie płatności.

  • Sierpień 2018

   Wdrożenie obsługi zabezpieczenia AMEX Safekey (3D-Secure na kartach American Express), co umożliwia w pełni akceptację kart AMEX.

   Dodanie do panelu www opcji zwrotu płatności.

   Dodanie do płatności możliwości: (link)

   • ustawienia języka per transakcja (parametr locale),
   • wskazania adresu email do wysłania powiadomienia (parametr email),
   • wymuszenia niewysyłania powiadomienia mailowego nawet jeśli profil klienta posiada adres (parametr skip_email
  • Lipiec 2018

   Wprowadzenie możliwości przyjmowania płatności kartami China Union Pay (UP/CUP).
  • Luty 2018

   Wyłączenie akceptacji protokołu TLSv1.0 w bramce produkcyjnej Espago: dokumentacja, informacja dla klientów.

 • 2017

  • Sierpień 2017

   Dodanie strony Espago do aktualizacji profili klienta (dokumentacja).
  • Maj 2017

   Aktualizacja listy kodów odrzuceń. Dodanie kodów: R0, R1, 68, liczne poprawki w opisach kodów w języku PL, EN oraz FR. Nowy format pliku SQL z listą komunikatów.
  • January 2017

   Dodanie rozwiązania Espago iFrame - nowy, ulepszony względem Espago JS sposób tworzenia tokenów/przyjmowania płatności od klienta na stronie Sprzedawcy.
 • 2016

  • Grudzień 2016

   Dodanie opcji pominięcia funkcji 3D-Secure. 

   Dodanie Espago iFrame

  • Listopad 2016

   Dodanie opcji aktualizacji klienta tylko w przypadku pomyślnej autoryzacji karty.
  • Wrzesień 2016

   Dodanie możliwości uzyskania przez API informacji o kraju i nazwie banku wydającego kartę klienta.

   Liczne usprawnienia panelu WWW.

   Zmiany w stopce w powiadomieniach mailowych do klientów: dodanie linka do FAQ oraz danych do kontaktu ze sprzedawcą (dane można uzupełnić przez panel WWW).

  • Sierpień 2016

   Dodanie rozdzielników pól "|", w sposobie wyliczania sumy kontrolnej. Aktualizacja dotyczy MasterPass oraz Strona Płatności. Stary sposób wyliczania sumy kontrolnej bedzie funkcjonował do I kwartału 2017.

  • Lipiec 2016

   Wydanie wersji 1.2 skryptu Espago JS: https://js.espago.com/espago-1.2.js Użycie nowego skryptu (w miejsce dotychczasowego 1.1) nie wymaga dodatkowych zmian na stronie Sprzedawcy. Nowy skrypt zawiera kilka usprawnień, a także wnosi obsługę tworzenia tokenów CVV.
  • Maj 2016

   Dodanie parametru payment_id (ID płatnosci w postaci pay_xxxxxxxx) do informacji zwrotnej (back request) wysyłanej z bramki Espago do serwisu sprzedawcy podczas obciążeń w ramach subskrypcji.

   Dodanie nowych statusów płatności dla odrzuceń i błędów związanych z weryfikacją klienta w ramach 3D-Secure. Parametr reject_reason "3ds_not_authorized", parametr issuer_response_code "E3".

   Drobne poprawki komentarzy do kodów odrzuceń12 i 62.

  • Kwiecień 2016

   Dodanie możliwości uruchomienia subskrypcji z opóźnionym startem.
  • Marzec 2016

   Dodanie ochrony przed przesłaniem znaków specjalnych (tzw. "eskejpowanie") we wszystkich opisowych parametrach (description, first_name, last_name, itp.) zgodnie z zaleceniami OWASP.
  • Luty 2016

   Dodanie możliwości ustawienia URL przekierowania dla danej płatności - parametru positive_url i negative_url https://developers.espago.com/pl/v3#213.
 • 2015

  • Listopad 2015

   Dodanie możliwości przekierowania na stronę płatności umieszczoną w bramce Espago.

   Aktualizacja opisów kodów odrzuceń "issuer_response_code": 00, 05, 57 w dokumentacji oraz plikach sql/xml

   Dodanie nowych statusów płatności: "tds_redirected" oraz "resigned".

  • Wrzesień 2015

   Dodanie możliwości wielokrotnych, częściowych zwrotów (refund).

   Dodanie możliwości dosyłania kodu CVV do płatności wielokrotnych/na żądanie.

  • Czerwiec 2015

   Dalsza rozbudowa funkcji związanych z płatnościami Espago w module Przelewy24.
  • Maj 2015

   Uruchomienie obsługi DCC (Dynamic Currency Conversion).

   Zmiany możliwych statusów płatności w APIv3.0, dodanie: dcc_decision, tds_status.

   Dodanie w dokumentacji opisu nowych kodów "issuer_response_code": 91, 92, 95, 98.

   Zmiany w konfiguracji SSL/HTTPS, wyłączenie akceptacji szyfrów uznawanych za zbyt słabe.

   • Aktualne ustawienia SSL w środowisku produkcyjnym są takie jakie były w środowisku testowym przez ostatnie kilka miesięcy. W środowisku testowym zabezpieczenia SSL zostały podniesione do poziomu, który zostanie wprowadzony w bramce produkcyjnej w ostatnim kwartale 2015.
   • Jednocześnie informujemy, że w drugim kwartale 2016r. bramki zaprzestaną akceptacji połączeń SSL z protokołem TLS1 (akceptowane zostaną TLS1.1 oraz TLS1.2)
  • Kwiecień 2015

   Uruchomienie obsługi MasterPass.

  • Marzec 2015

   Dodanie w dokumentacji opisu nowych kodów "issuer_response_code": 62 oraz 75.

  • Luty 2015

   Wydanie nowego API v3.0. Dotychczasowa wersja APIv2.0 pozostaje w użyciu, jednak większość nowych funkcjonalności (opisywanych powyżej) będzie dotyczyć tylko APIv3.0.

   Rozpoczęcie obsługi 3D-Secure.

 • 2014

  • Grudzień 2014

   Wydanie nowej wersji dokumentacji Espago API i przeniesienie jej na nową domenę.

  • Listopad 2014

   Wyłączenie obsługi SSLv3 dla połączeń przychodzących (API) oraz wychodzących (informacjie zwrotne wysyłane przy subskrypcjach).